Integritetspolicy för Loviseberg Presseri AB

Hos RÅSAFT, tillgängligt via www.rasaft.se, är en av våra huvudprioriteringar våra besökares integritet. Detta integritetspolicy-dokument förtydligar vilken typ av information som samlas in och registreras av RÅSAFT samt hur vi använder den.

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss. Vår sekretesspolicy har skapats med hjälp av GDPR Privacy Policy Generator

General Data Protection Regulation (GDPR)

Vi är personuppgiftsansvariga för din information.

Loviseberg Presseri AB rättsliga grund för att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy beror på de personuppgifter vi samlar in och det specifika sammanhang i vilket vi samlar in informationen:

  • Loviseberg Presseri AB behöver ingå ett kontrakt med dig
  • Du har givit Loviseberg Presseri AB tillstånd att göra detta
  • Att behandla dina personuppgifter ligger i Loviseberg Presseri ABs berättigade intresse
  • Loviseberg Presseri AB måste följa lagen

Loviseberg Presseri AB kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna Integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda din information i den utsträckning det är nödvändigt för att följa våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla vår policy.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskydds-rättigheter. Om du vill få information om vilken personlig information vi har om dig och om du vill att den ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande dataskydds-rättigheter:

  • Rätten att få tillgång till, uppdatera eller radera den information vi har om dig.
  • Rätten till rättelse.
  • Rätten att göra invändningar.
  • Rätten till begränsning.
  • Rätten till dataportabilitet.
  • Rätten att återkalla samtycke.

LOGGFILER

RÅSAFT följer en standardprocedur för att använda loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla värdföretag gör detta och är en del av värdtjänsternas analys. Informationen som samlas in av loggfiler inkluderar IP-adresser (Internet Protocol), webbläsartyp, Internetleverantör (ISP), datum- och tidsstämpel, referens-/utgångssidor och möjligen antalet klick. Dessa är inte kopplade till någon information som är personligt identifierbar. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användares rörelser på webbplatsen och samla in demografisk information.

Cookies och Webbsignaler

Precis som alla andra webbplatser använder RÅSAFT "cookies". Dessa cookies används för att lagra information inklusive besökarnas preferenser och de sidor på webbplatsen som besökaren besökt. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa innehållet på vår webbsida baserat på besökarnas webbläsartyp och/eller annan information.

Våra Reklampartners

Vissa annonsörer på vår webbplats kan använda cookies och webbsignaler. Våra annonspartners listas nedan. Var och en av våra annonspartners har sin egen integritetspolicy för sina policyer kopplat till användardata. För enklare åtkomst länkade vi till deras sekretesspolicyer nedan.

Integritetspolicyer

Du kan konsultera denna lista för att hitta integritetspolicyn för var och en av RÅSAFTs reklampartners.

Tredjepartsannonsservrar eller annonsnätverk använder teknologier som cookies, JavaScript eller webbsignaler som används i deras respektive annonser och länkar som visas på RÅSAFT, som skickas direkt till användarnas webbläsare. De får automatiskt din IP-adress när detta inträffar. Dessa tekniker används för att mäta effektiviteten av deras reklamkampanjer och/eller för att anpassa annonsinnehållet som du ser på webbplatser som du besöker.

Observera att RÅSAFT inte har tillgång till eller kontroll över dessa cookies som används av tredjepartsannonsörer.

Tredjeparts integritetspolicyer

RÅSAFTs integritetspolicy gäller inte andra annonsörer eller webbplatser. Därför råder vi dig att konsultera respektive sekretesspolicy för dessa tredjepartsannonsservrar för mer detaljerad information. Dessa kan innehålla deras praxis och instruktioner om hur man väljer bort vissa alternativ.

Du kan välja att inaktivera cookies genom dina individuella webbläsaralternativ. För mer detaljerad information om cookiehantering med specifika webbläsare finns den på webbläsarnas respektive webbplatser.

Barninformation

En annan del av vår prioritet är att lägga till skydd för barn när de använder internet. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att observera, delta i och/eller övervaka och vägleda deras onlineaktivitet.

RÅSAFT samlar inte medvetet in någon personlig identifierbar information från barn under 13 år. Om du tror att ditt barn har lämnat denna typ av information på vår webbplats, rekommenderar vi starkt att du kontaktar oss omedelbart och vi kommer att göra vårt bästa för att snabbt ta bort sådan information från våra register.

Endast Online Integritetspolicy

Vår integritetspolicy gäller endast våra onlineaktiviteter och är giltig för besökare på vår webbplats med avseende på den information som de delat och/eller samlar in i RÅSAFT. Denna policy är inte tillämplig på information som samlas in offline eller via andra kanaler än denna webbplats.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats samtycker du härmed till vår integritetspolicy och godkänner dess villkor.