Juicepressarna

Hanna Wennerstein Williams

VD & RÅ-NYTTIG
hanna.williams@loviseberg.se

Johannes Nilsson

SÄLJANDE DISTRIBUTIONSCHEF & RÅSAFTARE
GÖTEBORG
073 025 77 37
johannes@loviseberg.se

Ahmad Abuhejab

DISTRIBUTIONSANSVARIG & RÅSAFTKURIR
STOCKHOLM
070 325 97 40
ahmad@loviseberg.se

Jim Hedström

CPPO CHIEF PROCUREMENT AND PRODUCTION OFFICER
072 890 66 38
jim@loviseberg.se

Matilda Petterson

KONTORSCHEF & JUICENÖRD (FÖRÄLDRALEDIG)
070 771 12 10
matilda@loviseberg.se

Frida Axelsson

FÖRSÄLJNINGSCHEF
070 419 77 44
frida@loviseberg.se

Lina Rudin

SÄLJKÅRSCHEF
072 332 26 34
lina@rscued.se

Zsolt Papay

INKÖP & ÄPPELEXPERT
070 509 52 79
zsolt@loviseberg.se

WESLEY WAHLSTRÖM

INKÖPARE
072 898 25 25
wesley@loviseberg.se

Wasim Shbib

PRODUKTIONSCHEF & MASKINTEKNIKER
085 010 09 40
wasim@loviseberg.se

Alex Dragomir

KUND- & SÄLJKOORDINATOR, JUICE ENTHUSIAST
070 563 94 31
alex@loviseberg.se

Truls Christenson

MARKNADSCHEF
070 858 35 50
truls@loviseberg.se

Hana Nurani

BRAND MANAGER
076 281 83 86
hana@loviseberg.se

LISA MALMSTEN

INNOVATION & CATEGORY MANAGER
072 890 04 00
lisa@loviseberg.se

Cassandra Helmer Schenk

KAMPANJ- & DEMOKOORDINATOR
072 890 59 10
cassandra@loviseberg.se

Carola Kjerrström

HR- & LÖNEANSVARIG
070 394 29 49
carola@loviseberg.se

Pia Liverbro

EKONOMI & JUICEONOM
072 897 60 76
pia@loviseberg.se

Anna Hedberg

EKONOMI- & JUICEASSISTENT
072 890 59 06
anna@loviseberg.se

Cecilia Lund

KAMPANJ & JUICEPRESENTATÖR
072 853 27 02
cecilia@loviseberg.se

Ewelina Pettersson

REGIONSANSVARIG STHLM & JUICEÄLSKARE
073 333 75 88
ewelina@loviseberg.se

Niklas Hedstörm

SÄLJ STOCKHOLM
072 898 24 69
niklas@betterjusage.se

Linda Eriksson

SÄLJ HORECA STOCKHOLM & FRUKTRÄDDARE
073 996 32 54
linda@rscued.se

Jonas Reimerson

SÄLJ HORECA STOCKHOLM
073 026 47 08
jonas@loviseberg.se

Maja Nero

SÄLJARE HORECA SYD
070 588 70 56
maja@loviseberg.se

Emil Ahlborg

SÄLJ GÖTEBORG
072 898 41 33
emil@loviseberg.se

Moa Gustafsson

REGIONSANSVARIG GÖTEBORG
072 898 41 50
moa@loviseberg.se

Linus Mattsson

REGIONSANSVARIG SYD
073 025 66 67
linus@loviseberg.se

Banu Selvakathiramalai

KUND- & SÄLJKOORDINATOR, JUICEHJÄLPARE
08 501 006 40
banu@loviseberg.se

Oscar Theander

KUND- & SÄLJKOORDINATOR, JUICESMAKARE
072 897 52 36

oscar@loviseberg.se

Stephanie Sundberg

KVALITETSSÄKRING
070 765 96 66
stephanie@loviseberg.se

Kontaktuppgifter

Konsument

Har du frågor eller vill reklamera din Råsaft som du köpt i butik?
08-501 00940
info@loviseberg.se

Butik

Är du butiksägare eller mejeriansvarig och har frågor?
08-501 00940
info@loviseberg.se

Jobba med oss!

Håll koll på öppna positioner i alla våra regioner genom att följa oss på Linkedin!